تبلیغات
آرامشی در راستی - دانستنی ها!
رنگ آبی سیاره نپتون به چه علت است؟
سطح سیاره سرد نپتون,پوشیده از اقیانوس عظیمی از مایع متان است و در دورترین وضیعت مداری,فاصله اش تا خورشید به 4میلیون کیلومتر بالغ می شود.دمای این سیاره تا 210- درجه سانتی گراد(زیر صفر)کاهش پیدا می کند.


شاتل فضایی چیست؟
شاتل فضایی,اولین فضاپیمایی است که قابلیت استفاده مجدد را دارد. این وسیله به منظور پایین آوردن هزینه ها در استفاده مجدد از سامانه های پرتاب ماهواره ای و سایر عملیات فضایی ابداع شد.شاتل در حقیقت,هواپیمای غول پیکری دارای موتور های قدرتمند مجهز به راکت و باله هایی سه گوش است و با هدف پرتاب دو موشک کمکی با سوخت جامد در طرفین و یک مخزن بزرگ با سوخت مایع در زیر شکم طراحی شده است.

ماه قمری چیست؟

کره ی ماه در هر 29/5 روز یک بار به دور خود می چرخد که تقریبا برابر با مدت زمان گردش کامل آن به دور زمین است که ((ماه قمری))نامیده می شود.

کره زمین از چه موادی ساخته شده؟
زمین,گوی بزرگ یا کره ای است که بیش تر مواد تشکیل دهنده اش سنگ می باشد.سنگ های درون آن به حالت مذاب آما سنگ های بیرونش سخت و جامد هستند.کم تر از یک سوم سطح کره ی زمین را خشکی و بیش تر از دو سوم آن را آب فرا گرفته است.