تبلیغات
آرامشی در راستی - نظریه افلاطون!

   

  « نظریه افلاطون »

   افلاطون می گوید: « اگر با دلت چیزی یا کسی را دوست داری زیاد جدی نگیرش,چون ارزشی ندارد زیرا کار دل دوست داشتن است؛مثل کار چشم که دیدن است.

   امّا, اگر یه روز  با عقلت کسی  را دوست داشتی,اگر عقلت عاشق شد,بدان که داری  چیزی  را تجربه می کنی که نامش عشق واقعیه...»

                                                                          « تهیه کننده:صدف علی تبار »